Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

De Commissie-Steur heeft minister Slob antwoorden gegeven op de vragen van de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de PISA- en examenresultaten in het voortgezet onderwijs in de afgelopen tien jaar. De antwoorden zijn in het rapport Vaardigheidsontwikkelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit melden Cito en Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 

Paul van Meenen diende in 2018 een motie in waarbij de hoofdvraag was waarom de examencijfers van Nederlandse leerlingen hetzelfde blijven of hoger worden, ondanks het PISA-onderzoek het tegenovergestelde laat zien. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het NRO gevraagd hier aan de hand van een onafhankelijke commissie op te reageren.
 
Cito maakt in het rapport haar bevinden bekend van het onderzoek dat Cito in opdracht van deze commissie heeft uitgevoerd. Cito kijkt er positief op terug om deel te kunnen nemen aan het onderwijsdebat. Volgens Cito is het onderwijs van vandaag en morgen van belang om inzicht te vergaren in de vaardigheidsontwikkeling van leerlingen op het voortgezet onderwijs. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids