Logo_logo_aob_nieuw

Onderwijsvakbond AOb hekelt het ‘onderwijspact’ dat voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad samen met leraren, werkgevers en vakbonden op wil stellen. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is niet te spreken over dit ‘langetermijnwerk’: “Morgen worden er weer klassen naar huis gestuurd en krijgen kinderen geen wiskunde.” Dit meldt Trouw.

Volgens Verheggen zijn scholen niet gebaat bij de woorden van Rosenmöller. De AOb wil bij de komende begroting in 2020 veranderingen zien en roept al jaren om een meerjarig investeringsplan. Verheggen stelt in Trouw dat Rosenmöller de druk niet heeft opgevoerd om daadwerkelijk actie te ondernemen. Ze vindt het dan ook bitter dat Rosenmöller van de werkgevers in het onderwijs wel op bijval kan rekenen. Ze meent dat hij zich niet hard maakt voor een ruimere begroting in 2020. “Kennelijk heeft hij zich erbij neergelegd dat er op korte termijn niets gaat gebeuren. Als puntje bij paaltje komt, zijn het de werkgeversraden die het laten afweten. Ik wil dat ze opstaan tegen de minister en zeggen dat er nu iets moet gebeuren. Het is tijd voor een crisisoverleg.”
 
De AOb gaat de komende tijd met scholen in gesprek om de hoge werkdruk op korte termijn te verlagen en pleit voor een vierdaagse schoolweek. Scholen moeten die noodoplossing aangrijpen, mocht er geen extra geld uit Den Haag komen, stelt Verheggen. In november stelden het ministerie van onderwijs en de onderwijsinspectie een handreiking op waarin de mogelijkheden voor scholen zijn beschreven binnen de geldende wetgeving rond onderwijstijd. Een structurele invoering van vierdaagse schoolweken is wettelijk niet toegestaan. Wel mogen scholen voor de groepen 3 tot en met 8 maximaal zeven maal per jaar een dag uitroosteren, stelt minister Slob. Een vierdaagse schoolweek mag volgens hem alleen als noodoplossing fungeren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids