Normal_jongeren__jongen__school._tiener

De rechtbank in Gelderland heeft bepaald dat een vmbo-school een eerder weggestuurde leerling niet langer mag weigeren. De 16-jarige leerling was vlak voor de zomervakantie door de directeur van de school verwijderd. De jongen zou al twee jaar lang voor problemen zorgen op school. Dit meldt Rechtspraak.nl.

De leerling werd in die twee jaar geregeld de klas uitgestuurd. Ook waren er een aantal incidenten, waaronder een vechtpartij met een medeleerling, waarvoor hij geschorst is geweest. In juni deed zich opnieuw een incident voor waarna de maat vol was voor de school.
 
Een school voor voortgezet speciaal onderwijs was bereid gevonden om de leerling na de zomervakantie toe te laten maar de ouders van de leerling gingen daar niet meer akkoord. Zij vinden de vso-school niet passen bij hun kind en willen dat hij zijn eindexamenjaar op zijn eigen school kan volgen. Via de rechter eisten zij dat hij weer toegelaten zou worden.
 
De rechter oordeelde dat de school onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat vso-school beter passend is voor de jongen. De rechter ziet geen bewijs dat de school daar voldoende onderzoek naar heeft gedaan. Ook heeft de school de rechter geen geldige toelaatbaarheidsverklaring laten zien. Daarmee voldoet de school niet aan de voorwaarde in de wet die stelt dat een school een leerling pas mag verwijderen wanneer een andere, passende school bereid gevonden is de leerling toe te laten. De rechter heeft daarom bepaald dat de jongen weer mag terugkeren naar zijn oude school. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids