Normal_biologie_middelbare_school_docent_leerling_scholier_voortgezet_onderwijs_beta

Steeds meer middelbare scholen laten de traditionele lesroosters van 50 minuten los. In plaats daarvan experimenteren scholen met nieuwe roosters, waarbij leerlingen meer vrijheid krijgen om hun eigen leerroute te bepalen. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Dit blijkt uit een representatieve enquête van het project Leerling 2020 van de VO-raad. Op verschillende manieren probeert ruim 20 procent van de middelbare scholen meer aan te sluiten bij de leerbehoeften van hun leerlingen. Zo draaien ze lesuren van 60 minuten, voeren ze keuzewerkuren in waarbij leerlingen kunnen kiezen naar welke docent ze gaan, en werken ze met vier lesdagen en één dag projectonderwijs. 
 
Sinds het ministerie van onderwijs in 2015 minder streng is geworden op het aantal verplichte lesuren per leerling, zoeken de scholen naar nieuwe manieren om de lesweken vorm te geven. Dat geeft echter wel wat logistieke problemen voor docenten, die jarenlang gewend zijn geweest hun lesstof in een lesuur van 50 minuten te stoppen. Niet iedereen is bereid het lesprogramma steeds weer aan te passen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids