Mbo-scholen pleiten voor mogelijk maken gecombineerde leerroute bol-bbl

Sinds 2015 kunnen mbo-scholen experimenteren met een gecombineerde leerweg bol-bbl. Volgens de vierde evaluatie van dit experiment zou de wet scholen de ruimte moeten geven bol- en bbl-trajecten op een flexibele manier met elkaar te combineren. De deelnemende opleidingen zijn enthousiast over de gecombineerde leerroute. Dit meldt MBO Today.

Bij een gecombineerde leerweg bol-bbl volgen studenten het eerste deel van hun opleiding op school en het laatste deel bij een werkgever. Aan het experiment, dat sinds 2015 loopt, hebben zo’n 30 opleidingen meegedaan. Deze opleidingen zijn enthousiast over de combinatie van bol- en bbl-trajecten, aangezien het ervoor zorgt dat studenten beter voorbereid worden op het werken binnen een bedrijf. Dit leidt er vervolgens ook weer toe dat er vanuit het bedrijf minder begeleiding nodig is.

Behoefte aan flexibiliteit

Het experiment toont ook aan dat veel scholen behoefte hebben aan meer flexibiliteit. Momenteel zijn studenten in een gecombineerd traject gebonden aan het opdelen van hun opleiding in hele leerjaren. De scholen willen graag dat dit flexibeler ingedeeld kan worden, zodat studenten kunnen overstappen van de school naar de leerbaan als zij daar klaar voor zijn. De onderzoekers zijn dan ook van mening dat de gecombineerde leerroute bol-bbl verankerd moet worden in de wet, waarbij goed gekeken moet worden naar verscheidene onderdelen, zoals de urennorm, de bekostiging en de samenwerkingsovereenkomst.

Door: Nationale Onderwijsgids