Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Zowel de VO-raad als de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) willen af van het predicaat Excellente School. Dit zeiden de voorzitters in een uitzending van het consumentenprogramma Kassa. Het predicaat zou een vertekend beeld geven en verwarring scheppen. Dit meldt Kassa. 

Volgens voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad suggereert het predicaat Excellente School “ten onrechte dat het onderwijs op scholen met het label beter is dan op scholen die het niet hebben”. Want een school hoeft slechts op één onderdeel uit te blinken om het predicaat te mogen ontvangen. Bovendien kunnen scholen die geen aanvraag doen voor het predicaat even goed of zelfs beter presteren. Daarnaast vinden zowel Rosenmöller als voorzitter van de AVS Petra van Haren dat het uitdelen van predicaten niet de taak moet zijn van de Onderwijsinspectie. 
 
Ondanks de kritiek gaat de onderwijsinspectie door met het uitdelen van de predicaten. "Als ik zie welke resultaten het predicaat oplevert en hoeveel inzicht het ons geeft in wat goed onderwijs nu precies is, ook voor ouders en leerlingen, denk ik absoluut niet dat je hier mee moet stoppen. Want er moet echt betere kwaliteit in het onderwijs zichtbaar worden", aldus Monique Vogelzang, Inspecteur-generaal van het Onderwijs.
 
De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat een school onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door uit te blinken met een specifiek profiel. Afgelopen periode namen 93 scholen/schoolsoorten (binnen het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs) deel aan het traject Excellente Scholen. Hiervan hebben 49 scholen het predicaat, dat drie jaar geldig is, toegekend gekregen. Er zijn nu 248 Excellente Scholen in Nederland.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids