Normal_bijles__huiswerk__huiswerkbegeleiding

Het is onduidelijk hoeveel geld er wordt besteed aan bijlessen in het voortgezet onderwijs, oftewel schaduwonderwijs. De schattingen lopen uiteen van 74 tot 286 miljoen euro per jaar. Ouders sturen hun kinderen met name naar bijles vanwege ‘een gebrek aan individuele aandacht’. Dit blijkt uit een brief van onderwijsminister Arie Slob over het rapport Licht op schaduwonderwijs. Dit meldt VOS/ABB.

In het schooljaar 2016/2017 kreeg 11,9 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs door ouders bekostigde bijles. Voor huiswerkbegeleiding, examentraining en extra ondersteuning bij specifieke leerbehoeften was dit respectievelijk 8,2 procent, 4,4 procent en 2,5 procent, schrijft Slob. Met name havisten en vwo’ers volgen bijles. Naast bekostigde bijles wordt ook veel onbetaalde extra ondersteuning geboden. Wordt dit meegerekend, dan zou ongeveer 27 procent van de leerlingen extra ondersteuning krijgt buiten het regulier onderwijs. 
 
De kosten voor bijles lopen uiteen van een geschatte 74 miljoen euro vanuit de aanbodzijde tot 286 miljoen euro vanuit scholen en ouders. is. “Als we de schattingen via de vraagzijde vergelijken met eerder onderzoek van het CBS, lijkt het dat de omvang van het schaduwonderwijs gegroeid is”, aldus Slob.
 
Voor alle vormen van betaald ondersteunend onderwijs is de deelname van leerlingen met wo-opgeleide ouders significant hoger dan deelname van andere leerlingen. Met name vmbo-leerlingen, leerlingen uit de onderbouw en leerlingen met lager opgeleide ouders maken gebruik van de (gratis) ondersteuning die binnen de school is georganiseerd. 
 
Een meerderheid van de ouders geeft aan dat ze gebruikmaken van extra ondersteuning omdat ze het onderwijs onvoldoende vinden. Volgens Slob zou dit kunnen komen door dat ze meer maatwerk voor hun kind willen hoewel zeker ook andere motieven een rol kunnen spelen. Slob denkt dan aan toegenomen prestatiedruk of dat ouders bijles en huiswerkbegeleiding zien als een nuttige vorm van opvang. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids