Normal_geschiedenis__oorlog

Scholen lijken steeds meer geïnteresseerd te zijn in gastlessen van ooggetuigen van oorlogen, waaronder de Tweede Wereld Oorlog. Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden bereikte in 2017 ongeveer 50.000 leerlingen en studenten. In de klas geven de gastsprekers de oorlog een persoonlijk gezicht. Dat meldt het Gezinsblad.

De thema’s onderdrukking, vervolging, collaboratie en verzet lijken naar mate de tijd vordert alleen maar meer aandacht te krijgen op scholen. Dat komt niet alleen door initiatief van de docenten, maar ook leerlingen laten zien steeds meer belangstelling te hebben voor de oorlogsperiode. De afgelopen drie jaar naam het aantal gastlessen dat het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden verzorgde steeds toe. In 2017 werden er ruim 1900 lessen gegeven op diverse onderwijslocaties.

Niet alleen het aantal gastlessen over de Tweede Wereldoorlog neemt overigens toe. Er is ook een stijging te zien in het aantal gastsprekers dat is opgenomen in het bestand van het Steunpunt. Met name ooggetuigen die destijds baby, kind of tiener was, melden zich vaker aan, waarschijnlijk omdat die leeftijd dicht bij de leeftijd van de toehoorders staat. Volgens Jan Durk Tuinier, directeur Fort van de Democratie, hebben de leerlingen dan ook veel empathie voor de gastsprekers. 

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden is een project van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De gastlessen van ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog en conflicten en vredesmissies worden sinds 1999 op scholen gegeven. De sprekers hebben diverse achtergronden. De oudste spreker is geboren in 1919, de jongste in 1983.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids