Normal_kunst_kind_schilderen_verf_kwast_hand

Bijna alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs organiseren culturele activiteiten. De meerderheid wil hun cultuuronderwijs de komende jaren versterken. Dit blijkt uit de vijfde Monitor cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Dit meldt VO-raad.

Bijna alle scholen organiseren culturele activiteiten zoals uitjes naar het museum of een theatervoorstelling op school. Ook wordt veel samengewerkt met centra voor kunst- en cultuur. Redenen voor deze cultuureducatie zijn dat het plezier, kennis en verbeeldingskracht vermeerdert bij leerlingen, volgens de docenten.
 
Veel scholen willen hun cultuuronderwijs de komende jaren versterken door onder andere leerlijnen te ontwikkelen of uit te bouwen. Ook willen scholen vakoverstijgend gaan werken, en meer samen gaan werken met de culturele omgeving. Ook  vinden scholen het belangrijk de kennis van docenten op het gebied van cultuureducatie bij te spijkeren.
 
Uit de monitor blijkt dat bijna de helft van de vmbo-scholen onder beroepsgerichte keuzevakken het vak tekenen/schilderen/illustreren aanbiedt. Een derde van de scholen biedt audiovisuele en 2D- en 3D-vormgeving en productie als keuzevak aan.
 
De komende jaren zal er opnieuw subsidie beschikbaar worden gesteld voor projecten waarin scholen en culturele instellingen samenwerken om cultuureducatie te verankeren in het curriculum. Deze regeling wordt nu voorbereid en naar verwachting begin 2018 gepubliceerd.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids