Logo_logo_vereniging_vrije_scholen_vrijescholen

In het schooljaar 2017/2018 zijn bovengemiddeld veel nieuwe locaties voor vrijeschoolonderwijs van start gegaan. Zo startten dit jaar vier nieuwe vrijescholen in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs in Deventer startte een een leerroute geïnspireerd op de vrijeschoolprincipes met 78 leerlingen en vorige week is de nieuwe brede VMBO Vrijeschool de Kaap in Rotterdam officieel geopend. Dit meldt de Vereniging van vrijescholen.

De belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs neemt een vlucht. De afgelopen jaren startten steeds enkele nieuwe vrijeschool-locaties per schooljaar. Dit jaar zijn dat er bovengemiddeld veel. Ook andere initiatiefnemers voor nieuwe vrijescholen die nog niet gestart zijn, staan te trappelen om te beginnen. De afgelopen jaren zag de Vereniging van vrijescholen tientallen initiatiefgroepen ontstaan verspreid over het hele land. 
 
“We merken dat ouders en leerlingen steeds vaker verschillende vormen van onderwijs naast elkaar leggen en een bewuste afweging maken. Zij willen iets te kiezen hebben in het onderwijs en gaan niet langer standaard naar de school in de buurt. Ouders willen dat hun kind gezien wordt in de hele ontwikkeling. De onderwijsvisie van de vrijeschool gaat precies daarover: aandacht voor de brede persoonsvorming”, zo verklaart Rian van Dam, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen, de enorme aandacht voor de vrijeschool.
 
De vrijeschool heeft een eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van vrijheid en legt zijn eigen accenten. Voor de vrijeschool is onderwijs niet alleen leren, maar ook opvoeden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids