Normal_schoolverlaters__school__leren__studenten__leerlingen

Op laboratoriumschool Agora in Roermond mogen scholieren zelf bepalen hoe ze leren. Ze hebben geen vakken, geen roosters en ook geen huiswerk. Ook zijn er geen leraren, maar worden de kinderen begeleid door coaches en experts. Deze vernieuwde school bestaat sinds drie jaar en heeft dit jaar voor het eerst leerlingen die examen doen. Dat meldt NOS.

Voor de meeste leerlingen en hun ouders was de keuze voor Agora een bewuste. Wat velen aanspreekt is dat kinderen op deze school zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Een van de ouders geeft als voorbeeld aan dat de consequenties beter zichtbaar zijn wanneer ze niets doen.

Het model dat Agora uitvoert is vergeleken met andere Nederlandse scholen bijzonder. Sjef Drummen, bedenker van het model, vindt dat het reguliere en traditionele onderwijs over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Dat is volgens hem niet alleen te zien aan de afnemende motivatie van scholieren, ook de werkdruk voor docenten die groter wordt speelt mee.

Op de school zitten momenteel 180 leerlingen. Bijzonder is ook dat alle niveaus (vmbo, havo en vwo) niet gescheiden zijn. In overleg met hun coach kiezen de kinderen zelf wat ze tijdens onderzoeksprojecten (challenges) onderzoeken. Daarbij hebben ze de keuze uit verschillende onderwerpen. Die keuzevrijheid is vooral in de eerste jaren erg groot. Ook hebben de scholieren de ruimte om in hun eigen tempo te leren. Bang dat leerlingen van Agora niets doen is Drummen niet. "Er bestaan geen mensen die zich niet willen ontwikkelen. Dat komt voort uit het traditioneel denken."

In het examenjaar is er van die vrijheid niet veel meer over. Dan volgen de leerlingen wel verplichte vakken en krijgen ze een lesrooster. Ondanks dat hiermee wordt afgeweken van het model, wil de school wel dat leerlingen slagen. Agora geeft namelijk een diploma-garantie. Volgens schoolleider Jan Fasen zetten leerlingen in hun examenjaar de laatste stap. Eerdere stappen op leergebied zijn als het goed is al gezet tijdens de challenges.

De onderzoekende leermethode wordt door de schoolleiding van Agora, scholieren en ouders enthousiast ontvangen. Toch zijn er van buitenaf ook kritische geluiden te horen. Die gaan voornamelijk over de vraag of de kinderen wel genoeg essentiële kennis opdoen. Drummen zegt die zorgen niet nodig zijn. Een leerling geeft aan dat er op de school juist veel meer geleerd wordt, omdat zowel algemene kennis als eigen interesses aan bod komen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids