Normal_schoolbord_schoolkrijt_school

Middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen krijgen geen extra geld van het ministerie van Onderwijs. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul stelde staatssecretaris Dekker Kamervragen over de toekomst van het voortgezet onderwijs in de Zeeuwse regio. Dekker was duidelijk in zijn antwoord dat financiële steun vanuit het ministerie niet aan de orde is. Dat meldt PZC.

Ook het idee om scholen in de gehele regio te spreiden is volgens Dekker niet de taak van het ministerie. Hij wil dat scholen zelf voor een oplossing zorgen. Dat gebeurt inmiddels ook, want het Zwin College, De Rede en het Reynaert College hebben de handen ineen geslagen en een commissie opgericht. Onder leiding van ZorgSaam-topman René Smit bekijken zij zowel de risico’s als mogelijkheden wat betreft de toekomst van het voorgezet onderwijs in de regio. In Zeeuws-Vlaanderen zijn er namelijk grote zorgen over het middelbaar onderwijs. Door een dalend aantal leerlingen dreigen scholen te moeten sluiten.

De staatssecretaris is positief over de samenwerking van de scholen. Half oktober verwacht hij dat er een ‘een robuust plan’ op tafel ligt waar alle scholen aan willen meewerken

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids