Normal_schooltas__vo__po__schoolspullen__schoolbenodigdheden

Na de zomervakantie gaan ruim driehonderd jongeren uit Groningse minimagezinnen naar het voortgezet onderwijs. De gemeente zorgt er voor, samen met stichting Leergeld, dat deze jongeren een goede start in de brugklas kunnen maken met een gevulde rugzak met schoolspullen. Dat meldt de gemeente Groningen.

De gemeente wil dat alle jongeren een goede basis hebben om kennis te vergaren. Wethouder Gijsbertsen: “De kinderen in onze stad die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen moeten dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Met deze gevulde rugzak kunnen jongeren uit minimagezinnen meedoen met hun klasgenootjes en de benodigde schoolspullen aanschaffen.”

Deze rugzakactie vloeit voort uit een enquête onder 1200 leerlingen uit de bovenbouw van basisscholen uit de stad. In deze enquête  werd hen gevraagd waar behoefte aan is als je naar het voortgezet onderwijs gaat. De gemeente werkt bij de uitvoering van deze rugzakactie nauw samen met alle basisscholen, stichting Leergeld en ondernemers Pasveer en Bruna.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids