Normal_normal_portretfoto-dekker

Dertig middelbare scholen doen mee aan een proef met verschillende vormen van onderwijs op maat voor leerlingen. Met de proef willen het ministerie van onderwijs, de VO-raad en scholierenorganisatie LAKS onderzoeken hoe een ‘recht op maatwerk’ van leerlingen in de praktijk uitpakt en wat het leerlingen oplevert. De leerlingen krijgen veel meer ruimte om hun opleiding zo samen te stellen dat hun talenten het beste tot uiting komen door bijvoorbeeld hun beste vakken op een hoger niveau te volgen, extra vakken te volgen naast het standaard lesprogramma of alvast vakken te volgen op een vervolgopleiding. Dit meldt Rijksoverheid.

Steeds meer middelbare scholen willen hun onderwijs beter aan laten sluiten bij de specifieke behoeften en talenten van leerlingen. In de wet is daar inmiddels veel ruimte voor maar in de praktijk wordt die ruimte door scholen nog niet altijd benut of maken leerlingen weinig gebruik van de mogelijkheden op school.
 
Sinds 2007 bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om vakken op een hoger niveau te volgen. Sinds vorig jaar mogen scholen hun onderwijstijd anders indelen om tijd vrij te spelen voor een stage of een vak aan een andere opleiding. Op veel scholen gebeurt dit ook, maar het blijft vaak beperkt tot een klein deel van de leerlingen. De bedoeling van de proef is om maatwerk voor grote groepen leerlingen mogelijk te maken. Hierbij wordt uitgegaan van de talenten en passies van de leerling. 
 
De proef loopt twee jaar en wordt intensief gevolgd door onderzoekers. Dekker wil uiteindelijk in de wet regelen dat leerlingen op alle middelbare scholen gebruik kunnen maken van de ruimte om te versnellen, zich te verbreden of verdiepen in hun opleiding. Nu is het nog zo dat leerlingen afhankelijk zijn van het aanbod van scholen. Dekker wil dit omdraaien zodat scholen binnen de grenzen van wat redelijk en billijk is, maatwerk kunnen leveren als leerlingen daarom vragen. Met de proef wordt hier ervaring mee opgedaan.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids