Normal_islamitische_basisschool

De Islamitische Scholenbesturen Organisatie (ISBO) is tegen de komst van een islamitische middelbare school naar Den Haag. De organisatie wil daarom een juridische procedure starten. De ISBO heeft geen vertrouwen in de stichting die de islamitische school in Den Haag wil beginnen. Dit meldt Omroep West.

Het ministerie van onderwijs heeft zijn goedkeuring verleend aan het opzetten van een islamitische school voor middelbaar onderwijs voor mavo, havo en vwo. Dit was naar aanleiding van een verzoek van Sonar Atasoy van de Stichting De Ozonlaag om een school voor voortgezet onderwijs te vestigen op islamitische en hindoeïstische grondslag. Het ministerie heeft de aanvraag goedgekeurd omdat uit berekeningen blijkt dat er voldoende potentiële leerlingen zijn.
 
De ISBO is het hier niet mee eens. Volgens ISBO-directeur Yusuf Altuntas is de stichting, onbetrouwbaar. De oprichter ervan heeft ook al aanvragen in Amsterdam gedaan voor een islamitische middelbare school en die zijn niet gehonoreerd, zegt de directeur. Daarnaast plaatst hij vraagtekens bij het feit dat Aatasoy de enige volmachthebbende persoon is en dus in zijn eentje beslist over het te geven onderwijs. De ISBO wil proberen de plannen tegen te houden door het starten van een juridische procedure.
 
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs (VVD) deelt de bezorgdheid van de ISBO over de betrouwbaarheid van Atasoy. Eind vorig jaar is er een onderzoek naar hem ingesteld omdat zijn stichtingsbestuur geen afstand wilde doen van positieve uitspraken over IS van een medebestuurder 
 
Toch klinken ook positieve geluiden over de Stichting Ozonlaag en zijn oprichter Atasoy. Volgens Arnoud van Doorn, fractievertegenwoordiger van de Partij van de Eenheid in de Haagse gemeenteraad, is er niets mis met Atasoy en is hij bovendien niet de enige in en rond de stichting. “Achter de stichting zitten mensen die veel ervaring hebben met onderwijs en als doel hebben om een excellente school te worden.”
 
© Nationale Onderwijsgids