Normal_quill_dormant_vulcano

Engels wordt de enige instructietaal op alle scholen van Sint Eustatius. De verwachting is dat de leerprestaties van leerlingen hierdoor verbeteren omdat Engels ook de voertaal is op het eiland. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Eerste en Tweede Kamer nadat hij hierover vandaag overeenstemming bereikte met Reginald Zaandam, gedeputeerde van Onderwijs van Sint Eustatius. Dit meldt de Rijksoverheid. 

Het huidige instructietaalbeleid met Nederlands en Engels als gelijkwaardige talen in het basisonderwijs en Nederlands als instructietaal in het middelbaar onderwijs wordt hiermee losgelaten. Hiertoe is besloten omdat in gesprekken met scholen, ouders en leerlingen bleek dat Nederlands als instructietaal niet goed werkt. 
 
Onderzoek naar Nederlands als instructietaal
Uit onderzoek blijkt dat Nederlands als instructietaal een negatief effect heeft op de leerprestaties aangezien Nederlands op Sint Eustatius een vreemde taal is die in het dagelijks leven nauwelijks wordt gebruikt. Volgens de onderzoekers zijn leerlingen het meest gebaat bij een goede basis in het standaard Engels omdat deze taal het dichtst bij hun moedertaal – het Statiaans Engels – ligt. Staatssecretaris Dekker en gedeputeerde Zaandam zijn daarom vandaag overeengekomen dat Engels de enige instructietaal wordt op alle scholen van Sint Eustatius.
 
Nederlands als sterke vreemde taal
In het toekomstige beleid blijft er een belangrijke rol weggelegd voor het Nederlands, maar dan in de vorm van sterke vreemde taal. De Statiaanse bevolking hecht er namelijk sterk aan dat hun kinderen, naast in het Engels, ook in het Nederlands goede taalvaardigheid ontwikkelen met het oog op vervolgopleidingen in Nederland. Leerlingen die na hun middelbare schoolopleiding in Nederland of op de Benedenwindse eilanden willen gaan studeren zullen bovendien intensief bijgespijkerd moeten worden in het Nederlands.
De aanbevelingen uit het haalbaarheidsonderzoek worden in de week van 23 juni a.s. tijdens informatiebijeenkomsten besproken met betrokkenen op Sint Eustatius.
 
© Nationale Onderwijsgids