Voion

Procedures en afspraken rond veilig werken waren goed geregeld op SG Panta Rhei. Toch kreeg een leerling anderhalf jaar geleden een ongeluk met een zaagmachine. Een drama voor alle betrokkenen. Hoe had dit kunnen gebeuren? Oorzaak was een onvolledige overdracht van informatie na een roosterwisseling. De invaldocent ging er ten onrechte vanuit dat de jongen instructie had gehad. Het ongeluk leidde voor de school tot een boete van 7200 euro. 
 

Om herhaling te voorkomen en te leren van de situatie, is van het ongeluk nu een schoolvoorbeeld gemaakt. Veiligheidscoördinator van SG Panta Rhei, Hans Viskil, vertelt hier welke aanpassingen zijn gerealiseerd om herhaling te voorkomen. Zo wordt de instructie bijgehouden in een logboek en per leerling afgetekend.

Het schoolvoorbeeld in de Arbocatalogus-VO biedt handvatten, praktische tips en oplossingen. U kunt er ideeën door opdoen en eventueel contact opnemen met de projectleider van Phanta Rei voor vragen en praktische informatie. Zo kunt u gebruik maken van de ervaring van andere scholen in het voortgezet onderwijs.
 
De Arbocatalogus-VO
Het schoolvoorbeeld van Phanta Rei is een van de voorbeelden van maatregelen die scholen treffen om aan te sluiten bij de normen in de Arbocatalogus-VO. De Arbocatalogus-VO beschrijft arbonormen voor het voortgezet onderwijs, oftewel de afspraken over minimumeisen aangevuld met wensen ten aanzien van arbeidsomstandigheden in het vo. De Arbocatalogus-VO biedt met deze normen duidelijke aanknopingspunten om een veilig en gezond werk- en leerklimaat te creëren. De naleving van de normen uit deze lijst is niet vrijblijvend. De Inspectie-SZW gebruikt de arbocatalogus als uitgangspunt bij haar inspecties. Naast regels en normen biedt de catalogus een online platform voor het uitwisselen van ervaringen.

De Arbocatalogus-VO wordt beheerd door Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs.