Logo_galaxy

Uit de brief die Staatssecretaris Sander Dekker gisteren stuurde naar de Tweede Kamer, blijkt dat er bij het verstrekken van tablets aan docenten geen andere regels gelden dan voor andere werkgevers en werknemers in Nederland. 

Dekker verstuurde zijn brief als reactie op het Carmelcollege, dat eerder wees op de toenemende digitalisering in het onderwijs. Ondanks dat Dekker deze ontwikkeling toejuicht, pleit hij niet voor een uitzondering op de fiscale behandeling: Om devices zoals Ipads onbelast te mogen verstrekken aan leraren, dient er aan twee voorwaarden voldaan te worden. Allereerst moet de tablet na werktijd op de werkplek achtergelaten worden. Ten twee moet kunnen worden aangetoond dat de tablet tenminste voor 90% ingezet wordt voor zakelijk gebruik. 
 
Werkkostenregeling
Dekker laat in zijn brief weten dat er wel ruimte is voor een oplossing; werkgevers kunnen hiervoor de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) gebruiken. Hierin mag een werkgever alle voorzieningen met een gemengd karakter, waarvoor geen aparte regeling bestaat, onderbrengen. De vrije ruimte kent een vrijstelling van 1,5% van de totale loonsom. 
 
De staatssecretaris erkent dat het onderbrengen van de devices in de vrije ruimte ten koste kan gaan van andere zaken die in diezelfde vrije ruimte ondergebracht kunnen worden. ‘De keuze is aan scholen.’
 
Lees hier de brief van de staatssecretaris. 
 
© Nationale Onderwijsgids