Normal_young-students-learing-inside-university-class-roo-2023-02-09-00-38-45-utc

Het College van Bestuur van Tilburg University heeft Dr. Marie Postma per 1 augustus 2023 benoemd tot hoogleraar Computational Cognitive Science. Postma’s onderzoek is gericht op het beter begrijpen van menselijke cognitie om de samenwerking tussen mens en AI-systemen te verbeteren. Postma zal werkzaam blijven als afdelingsvoorzitter van het Departement of Cognitive Science & Artificial Intelligence aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences en als onderzoeksleider van de groep Computational Modeling of Brain and Behavior. Dit meldt Tilburg University.

Om ervoor te zorgen dat AI-gebaseerde toepassingen veilig en effectief informatie en advies kunnen geven in verschillende contexten, is het belangrijk dat ze rekening houden met menselijke cognitieve grenzen, zoals beperkte hoeveelheid aandacht en perceptuele vertekeningen van de realiteit. Computationele cognitiewetenschap biedt modelleergereedschappen voor het analyseren en voorspellen van informatieverwerking in het brein en gedrag. Dit kan nuttig zijn in domeinen zoals onderwijs of gezondheidszorg, zoals in het onlangs gefinancierde project 'AI Deployment Journey in Healthcare' waaraan Postma deelneemt.

Computationele cognitieve wetenschap heeft ook het potentieel om de cognitieve weerbaarheid te vergroten voor defensiedoeleinden. Met het toenemende gebruik van cyber- en cognitieve oorlogsvoering, waaronder het gebruik van deepfakes, de verspreiding van desinformatie op sociale media en de manipulatie van de publieke opinie voor destabilisatiedoeleinden, zijn analyses van cognitieve processen van belang voor het behoud van zowel de individuele als de collectieve veiligheid.

Overheid en onderwijs

Vanuit haar leeropdracht zal Postma samenwerken met onderzoekers die gespecialiseerd zijn op het gebied van data science, veiligheid en beveiliging, algoritmische bias in zoekmachines en deep fake detectie, ter ondersteuning van Nederlandse overheidsinstellingen in hun strijd tegen desinformatie.  Daarnaast draagt ze bij aan de ontwikkeling van onderwijsprogramma's op het gebied van kunstmatige intelligentie en cybersecurity aan Tilburg University.
 
Door: Nationale Zorggids