Studentvriendelijk doorstroomadvies blijft stip op de horizon

Demissionair minister Van Engelshoven berichtte gisteren in een brief aan de Tweede Kamer over de monitor beleidsmaatregelen 2020/2021 en het bindend studieadvies (BSA). Hoewel kleine stapjes in de goede richting worden gezet, zit er volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) nog te weinig schot in de zaak. Dit meldt het ISO.

Uit de inventarisatie die is uitgevoerd door het NRO blijkt dat studenten rondom het BSA onvoldoende begeleid worden. Een afwijzing gebeurt vaak schriftelijk en een persoonlijke benadering ontbreekt. Het ISO vindt dat studenten die weggestuurd worden van hun opleiding beter geholpen moeten worden bij het zoeken naar een nieuwe opleiding. De Roos: ‘’We kunnen studenten niet eenzijdig afwijzen en vervolgens aan hun lot overlaten. Opleidingen hebben geen idee wat er met studenten na een negatief BSA gebeurt en dat is volgens ons niet de bedoeling.’’
 
Er bestaan betere alternatieven voor het BSA volgens de studentenorganisatie. Het ISO kwam eerder met drie alternatieven, die mede gebaseerd zijn op goede voorbeelden uit de praktijk. De studentenorganisatie hoopt dat meer instellingen aan de slag gaan met het invoeren van meer doelmatige alternatieven van het BSA. De Roos: ‘’Wij zijn groot voorstander van studentvriendelijke doorstroomadviezen die meer zijn gericht op persoonlijke begeleiding en motivatie.”
 

Internationale student over het hoofd gezien 

Hoewel het ministerie in de monitor beleidsmaatregelen probeert om een goed beeld te geven van de situatie binnen het hoger onderwijs, mist het ISO een specifieke groep studenten. ‘’In de monitor is precies te zien wat de instroom, doorstroom en uitval is van de internationale student. Maar nergens zien we hoe het nu écht met de internationale student gaat. Studeren is meer dan alleen ingeschreven staan bij een opleiding.”, aldus De Roos. 
 

Leenstelsel werkt oneerlijkheid in de hand 

De monitor gaat ook in op het leengedrag van studenten in het huidige leenstelsel. Zo blijkt onder meer dat de mate waarin ouders kunnen bijdragen aan de studie, zeer bepalend is voor het leengedrag van studenten. Ouders met een kleinere portefeuille kunnen aanzienlijk minder bijdragen aan de studiekosten van hun kinderen. Zij maken daardoor hogere schulden. De Roos: ‘’In de cijfers zien we bevestigd dat het huidige stelsel oneerlijkheid in de hand werkt. We komen daarom binnenkort zelf met een voorstel voor een beter en eerlijker stelsel zodat studenten weer op eigen benen kunnen staan.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids