'Verontrustende' daling nevenactiviteiten onder studenten zet door

Het aantal uren dat studenten in Nederland aan nevenactiviteiten besteden is sinds 2005 gedaald met 81 procent. Jongere generaties studenten trekken steeds minder tijd uit voor nevenactiviteiten zoals bestuursfuncties en vrijwilligerswerk. Daarintegen hechten werkgevers juist meer waarde aan dit soort activiteiten. Dit blijkt uit een vervolgonderzoek naar de ontwikkeling van nevenactiviteiten onder studenten, gedaan door banenplatform Magnet.me in samenwerking met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). 

De generatie studenten die in 2005 begon met studeren besteedden per student naast hun studie gemiddeld ruim 600 uur aan nevenactiviteiten. Studenten die rond 2019 en 2020 zijn afgestudeerd (startjaar 2015) hebben naast hun studie gemiddeld nog maar 115 uur aan nevenactiviteiten besteed. Dit komt neer op een toch vrij drastische daling van 81 procent in tien jaar tijd. 
 

Alarmerende situatie

De afname in nevenactiviteiten onder studenten is verontrustend. Dit omdat werkgevers juist steeds meer waarde hechten aan breed georiënteerde studenten die meer dan alleen een papiertje op zak hebben. De data van Magnet.me laat een sterk verband zien tussen het aantal uren besteed aan nevenactiviteiten en hoe vaak iemand wordt benaderd door een werkgever op het platform. Zo wordt iemand die tussen de 1.000 en de 1.500 uur aan nevenactiviteiten heeft besteed gemiddeld 78 procent vaker benaderd dan iemand die minder dan 100 uur aan nevenactiviteiten op zijn of haar profiel heeft staan. Opvallend is dat dit percentage in het onderzoek uit 2019 een stuk lager lag, namelijk rond de 32 procent. 
 

Oorzaken

De oorzaak van de afname van nevenactiviteiten onder studenten lijkt al een aantal jaar te maken te hebben met de hoge werkdruk van studenten. Daarnaast speelt in deze tijd de coronacrisis een rol.
 

Meer aandacht voor nevenactiviteiten

Om de huidige studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt moet er meer aandacht en ruimte komen voor nevenactiviteiten. Want nevenactiviteiten dragen bij aan een bredere ontwikkeling van studenten die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Çoban: “Een focus op studentsucces, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de student centraal staat, is een stap die nu gezet moet worden.” Volgens de studentenorganisatie moet de financiële positie van studenten verbeterd worden, door een einde te maken aan het huidige leenstelsel en het rendementsdenken. Nevenactiviteiten kosten simpelweg tijd en geld. Je studententijd is er om jezelf te ontwikkelen en klaar te maken op de arbeidsmarkt. Studenten zitten nu vast in een situatie waarbij de arbeidsmarkt hoge eisen stelt en het onderwijssysteem niet altijd de ruimte biedt om aan deze eisen te voldoen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids