TU Delft organiseert Climate Action Verkiezingsdebat voor politieke jongeren

Op 4 maart organiseert Studium Generale TU Delft, in samenwerking met GreenTU en de Studentenraad, het Climate Action Verkiezingsdebat 2021, met vertegenwoordigers van de politieke jongerenpartijen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt de generatie die de nabije toekomst moet gaan vormgeven een podium om te debatteren over de klimaatproblematiek. Dit meldt TU Delft.

De verkiezingen komen er weer aan, en de campagnes zijn begonnen. Momenteel is het vooral corona dat de klok slaat, maar dat neemt niet weg dat er andere belangrijke thema’s zijn die aandacht verdienen. Welke koers gaat het land varen op het gebied van werk, zorg, onderwijs, veiligheid, en niet op de laatste plaats, het klimaat? Veel partijen zijn het er inmiddels over eens dat er actie ondernomen moet worden om de klimaatcrisis aan te pakken. Maar hoe moeten we dat doen? Hoe kunnen we de industrie en maatschappij verduurzamen? Hoe kunnen we als Nederland hierin voorop lopen?

Jongeren

Delftse studenten gaan op 4 maart met vertegenwoordigers van de politieke jongeren in debat over deze vragen. De bijeenkomst duurt van 16.00 tot 18.00 uur en is te volgen via een livestream op YouTube.

Door: Nationale Onderwijsgids