NRO kent zes overzichtsstudies toe

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft voor de kerstvakantie zes overzichtsstudies toegekend die in 2021 zullen starten. Dit zijn kortlopende, verkennende studies naar onderwerpen die voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid van belang zijn en waar nog geen actuele overzichtsartikelen van bestaan. De overzichten volgen waarschijnlijk een jaar na de start van de onderzoek. Dit meldt het NRO.

Het NRO kon met een budget van 300.000 euro zes overzichtsstudies financieren; elke studie krijgt dus een maximaal budget van 50.000 euro. Het gaat om de volgende projecten:

 • Titel: De eigen wil in zelfstandig leren: de relatie tussen autonome motivatie en zelf-regulerend leren
  Projectleider: Dr. ir. Peter de Jong (LUMC)
  Een wetenschappelijke review naar het thema Zelfregulatie in relatie tot cognitieve prestaties of motivatie
 • Titel: Een (school)brede benadering voor het bevorderen van creatief denken.
  Projectleider: Dr. Ineke Haakma (Hanzehogeschool Groningen)
  Een wetenschappelijke review naar het thema 21ste-eeuwse vaardigheden: kritisch en/of creatief denken
 • Titel: Professionaliseren ten behoeve van de talig diverse onderwijspraktijk
  Projectleider: Dr. Femke Scheltinga (UvA)
  Een wetenschappelijke review naar het thema De invloed van professionalisering van leraren op de kwaliteit van onderwijs
 • Titel: Individuele, context- en relationele condities voor duurzame innovaties in primair en secundair onderwijs op micro-, meso- en macroniveau
  Projectleider: Dr. Marieke Thurlings (TuE)
  Een thematisch overzichtsartikel naar het thema Positieve randvoorwaarden voor het invoeren van duurzame innovaties
 • Titel: ‘Iedereen aan het werk!’ Betrokkenheid in de klas als collectief proces.
  Projectleider: Dr. Mayra Mascareno Lara (RUG)
  Een wetenschappelijke review binnen het vrije thema
 • Titel: Kennisbenutting in scholen: impact van onderwijsonderzoek in kaart gebracht
  Projectleider: Dr. Helma Oolbekkink-Marchand (HAN)
  Een case report binnen het vrije thema

Door: Nationale Onderwijsgids