Rijksuniversiteit Groningen en UvA reiken eredoctoraten uit

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verleent op vrijdag 22 januari 2021 een eredoctoraat aan Feike Sijbesma, de voormalige CEO van DSM. De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent op 8 januari een eredoctoraat toe aan de Pools-Amerikaanse biochemicus en microbioloog Jan Potempa. Dit melden de RUG en de UvA.

Sijbesma ontvangt het eredoctoraat van de RUG vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid als één van de meest vooruitstrevende industrieleiders van Nederland. Hij ontvangt het eredoctoraat uit handen van Rector Magnificus Cisca Wijmenga tijdens de speciale Nobellaureaten Ceremonie, als onderdeel van de Internationale Klimaatadaptatieweek die deels in Groningen plaatsvindt van 19 tot en met 25 januari. De erepromotor van Sijbesma is prof. dr. Peter Verhoef, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
 
Bestuursvoorzitter Jouke de Vries: “Vooral zijn grote inzet in het tegengaan van ondervoeding, voor het klimaatvraagstuk en duurzaamheid maakt hem een waardige eredoctor. Hij heeft vanuit DSM een belangrijke rol gespeeld in verduurzamingsprocessen en zijn stem gebruikt om de maatschappelijke betrokkenheid van multinationals sterk te benadrukken en ook vorm te geven. Ook in een internationale context heeft Sijbesma zich hier hard voor gemaakt. Van maart tot september 2020 trad hij ook op als speciaal ‘corona-gezant’ voor het kabinet. Deze inzet willen we waarderen met het hoogste dat we in de universitaire wereld kunnen bieden.”
 
De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent een eredoctoraat toe aan de Pools-Amerikaanse biochemicus en microbioloog Jan Potempa. Potempa ontvangt het eredoctoraat vanwege zijn grensverleggende onderzoek naar hoe orale bacteriën de bloed-hersenbarrière kunnen openbreken en van invloed zijn bij de ziekte van Alzheimer. Het eredoctoraat wordt online uitgereikt tijdens de Dies Natalis van de UvA op vrijdag 8 januari 2021.
 
De wetenschappelijke interesse van prof. dr. Jan Potempa gaat uit naar de pathogeniteit van infectieziekten. Met zijn diepgaande kennis van de orale biologie toonde Potempa aan dat de mond geen op zichzelf functionerend orgaan is, maar dat mondbacteriën (vooral gerelateerd aan parodontitis) en hun pathologische bestanddelen in de hersenen terecht kunnen komen en daar een rol spelen bij de ziekte van Alzheimer. "Het werk van Jan Potempa heeft een buitengewone bijdrage geleverd aan ons begrip van de moleculaire basis die de virulentie van orale pathogene mico-organismen definieert", zegt erepromotor Bruno Loos. "Zijn onderzoek bevestigt dat een gezonde mond mogelijk ook cognitieve gezondheid in stand kan houden."
 
Door: Nationale Onderwijsgids