Voor het eerst minder studenten van buiten de EU door coronacrisis

Dit jaar is de instroom van internationale studenten hoger dan vorig jaar. Dat komt door de grote toename van het aantal studenten uit Europese landen. Opvallend is dat het aantal studenten van buiten de EU juist is afgenomen. Dat laatste is een trendbreuk met een jarenlange groei. Dit meldt Nuffic.

De aantallen internationale studenten op Nederlandse universiteiten lopen ondanks de coronacrisis niet terug. Dat is voornamelijk het gevolg van een hogere instroom van EER-studenten (alle EU-studenten, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Zij vangen een terugloop van niet-EU studenten op, meldde universiteitenvereniging VSNU.
 
De instroom van EER-studenten neemt dit collegejaar toe, met 10 procent tot 12 procent. De instroom van de groep studenten van buiten de EER neemt af. Hoe groot die daling is zal begin 2021 duidelijker zijn.  
Eerder bleek al dat universiteiten en hogescholen, in vergelijking met voorgaande jaren, voor minder niet-EER studenten een aanvraag hebben ingediend voor een studievisum. Zonder zo’n visum hebben internationale studenten geen toegang tot het Nederlands hoger onderwijs.
 
Andere Europese landen, zoals Zweden en het Verenigd Koninkrijk, geven aan dat de instroom van internationale studenten in hun land toeneemt. 
 
De afgelopen jaren is het aantal buitenlandse studenten op Nederlandse universiteiten flink gestegen. In 2019 studeerden er ruim 62.000 internationale studenten in Nederland, het merendeel afkomstig uit EER-landen. De groei van internationale studenten uit de EU toont dat Nederland nog steeds een gewilde studiebestemming is. EER-studenten hebben daarnaast minder te maken met reis- of visumbeperkingen als gevolg van de coronacrisis.  
 
De groep studenten van buiten de EER heeft daarentegen wel te maken gehad met reisbeperkingen en onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Al voor de start van het collegejaar gaven ze aan reisrestricties en visumprocedures als belangrijke onzekerheden te zien wat betreft een studie in Nederland.
 
Door: Nationale Onderwijsgids