Erasmus Universiteit doet onderzoek naar liegen tegen kinderen
Pedagogisch wetenschapper dr. Rianne Kok van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro ontvangen voor haar onderzoeksproject naar liegen in de opvoeding en het effect daarvan op de ontwikkeling van kinderen. Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) is zeer succesvol met het binnenhalen van ERC grants. Dr. Rianne Kok is de eerste bij het Department of Psychology, Education and Child Studies. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam.
Kok onderzoekt welke typen leugens verteld worden aan kinderen en welke onderzoeksmethoden het beste gebruikt kunnen worden om liegen in kaart te brengen. Daarnaast belicht het project voor het eerst een paradox in opvoedsituaties: sommige ouders leren hun kinderen dat ze beter niet kunnen liegen, maar liegen zelf wel. De vraag is wat deze tegenstelling met ouders en kinderen doet.
 

Onderzoek naar liegen in de opvoeding

Uniek aan het project is de focus op “liegen uit eigen belang” en “liegen voor de ander” of te wel op zowel egoïstische als sociale leugens. Met daaraan gekoppeld de zowel positieve als negatieve gevolgen van leugens voor de ontwikkeling van kinderen. Bij de, vaak tegenstrijdige, adviezen over liegen tegen kinderen die onder andere op het internet circuleren ontbreekt het aan een wetenschappelijke onderbouwing. Het onderzoek van Rianne Kok gaat daar een bijdrage aanleveren.
 

Innovatief en relevant

De jury van de European Research Council (ERC) oordeelde zeer positief over het onderzoeksvoorstel. “Het voorstel is zeer innovatief en relevant. In de voorgestelde projecten wordt op originele wijze gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden waarmee belangrijke stappen kunnen worden gezet in het begrijpen van dit op wetenschappelijk gebied onderbelichte onderwerp.
 
De interdisciplinaire benadering waarin inzichten uit de pedagogische wetenschappen, klinische psychologie en cognitieve psychologie worden meegewogen stelt Rianne Kok in staat om nieuwe inzichten te genereren in dit maatschappelijk relevante thema”  
 
Rianne Kok leidt met de subsidie van de European Research Council (ERC) een vijfjarig onderzoeksproject met een postdoc, twee promovendi en meerdere student-assistenten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids