EUR stelt Annelien Bredenoord aan als nieuwe voorzitter CvB

Prof.dr. Annelien Bredenoord is door de Raad van Toezicht (RvT) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) benoemd als voorzitter van het College van Bestuur (CvB). Bredenoord zit sinds september 2021 in het CvB als rector magnificus en begint op 1 september 2024 in haar nieuwe functie als voorzitter. Dat meldt de Erasmus University Rotterdam.

Zij volgt prof.dr. Ed Brinksma op, die na vier jaar stopt als voorzitter vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd. De Raad van Toezicht is tot benoeming overgegaan na een procedure waarbij onder andere decanen, de vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad en de overige leden van het CvB zijn geconsulteerd.

De Raad van Toezicht en de Benoemingsadviescommissie zijn eensgezind over de benoeming: “Annelien opereert als een authentiek leider met een duidelijke visie en daadkracht, maar ook als een teamplayer die goed kan reflecteren en ruimte geeft aan anderen. Haar talent en kracht passen uitstekend bij de rol van voorzitter. Wij verwachten dat Annelien het heel goed zal doen in deze rol als voorzitter van het College van Bestuur.” Aldus Jaap Winter, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Voorzitter van de universiteit 

Annelien Bredenoord: “Ik vind het een grote eer dat ik voorzitter mag worden van onze prachtige universiteit in het dynamische Rotterdam. Een universiteit met een sterk profiel en een ambitie die ertoe doet - het bewerkstelligen van echte maatschappelijke impact vanuit wetenschappelijke kracht. Zowel het DNA van de EUR als haar ligging in de stedelijke regio Rotterdam bieden een uitstekend aanknopingspunt om hier met onze regionale, landelijke en internationale samenwerkingspartners verder aan te bouwen. Dat heb ik de afgelopen jaren vol overtuiging als rector gedaan, en dat zal ik voortzetten als voorzitter. Als rector heb ik samen met Ed Brinksma en Ellen van Schoten, de decanen en de gehele universitaire gemeenschap op het vlak van onderwijs en onderzoek in de afgelopen jaren een fijne samenwerking ervaren en ik ben trots op wat we samen bereikt hebben. Ik kijk er naar uit om als voorzitter, meer gericht op algemene politiek-bestuurlijke zaken, strategie en externe aangelegenheden, over de volle breedte door te kunnen bouwen aan de strategische keuzes die we, samen, als universiteit maken richting een moderne inclusieve impact universiteit die bijdraagt aan de grote vraagstukken van deze tijd. Niet alleen voor de EUR, maar ook daarbuiten.”

Door: Nationale Onderwijsgids