Amsterdamse studenten demonstreren tegen seksuele intimidatie

Tientallen Amsterdamse studenten demonstreren vrijdagmiddag tegen sociale onveiligheid op de Universiteit van Amsterdam. Aanleiding voor de bijeenkomst bij het Roeterseiland is het jarenlang seksueel overschrijdend gedrag van een docent van de master Conservering en Restauratie.

Vrouwelijke studenten trokken tussen 2012 en 2019 bij de universiteit aan de bel over zijn gedrag, dat varieerde van seksistische opmerkingen tot ongewenste aanrakingen, zo schreef NRC eerder. Ondanks de klachten mocht de docent blijven lesgeven.

In 2019 kreeg de docent wel een officiële waarschuwing. Eerdere klachten over hem bleken niet te zijn gedocumenteerd. Volgens Fred Weerman, de decaan van de faculteit der geesteswetenschappen, en de ombudsfunctionaris was er geen sprake van "structurele en systematische problemen" en ontbraken dossiers. De eerste reactie van het College van Bestuur was onder meer dat het ook "een zorgplicht naar de docent" had. "Het is duidelijk dat het welzijn van de student geen prioriteit heeft aan de UvA", stellen de demonstrerende studenten.

De organisaties achter de demonstratie, Humanities Rally, Red UvA, Diversity Forum en de ASVA Studentenunie, vragen om grondige structurele hervormingen aan de UvA. Zo moet de docent in kwestie worden ontslagen, moet decaan Fred Weerman aftreden en moet er opnieuw gekeken worden naar de manier waarop studenten hun klachten kunnen indienen. Ook willen ze zien dat er een diversiteitsbeleid wordt ingevoerd en moeten studenten medezeggenschap krijgen.

De demonstranten hebben mondkapjes op en houden 1,5 meter afstand door op rode vierkanten op de grond te staan.

Door: ANP