Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank1

De richtlijnen rondom auteursrechten en octrooirechten voor studenten blijken sterk te verschillen per universiteit. Zo koopt de ene universiteit aandelen van een studentenbedrijf en laat de andere studenten al bij de inschrijving ondertekenen dat ze afstand doen van al hun rechten op dit gebied. Dit meldt NOS op 3.

Universiteit Twente stelt bijvoorbeeld: “Voor studenten van de UT geldt in beginsel dat de rechten op uitvindingen en auteursrechtelijk beschermde werken toekomen aan de student die de uitvinding heeft gedaan respectievelijk het auteursrechtelijk beschermde werk heeft gemaakt.” 
 

TU Eindhoven

De TU Eindhoven maakt op de website duidelijk: “Door akkoord te gaan met je inschrijving aan de TU/e doe je afstand ten behoeve van de TU/e van alle intellectuele eigendomsrechten op door jouw gemaakte werken, modellen, tekeningen of gedane uitvindingen in het kader van je studie (en in het kader van door de TU/e of derden uitgevoerde projecten waarbij je betrokken bent) gedurende de periode dat je als student bij de TU/e ingeschreven staat (of anderszins voor of met de TU/e werkzaam bent).” 
 
TU Delft neemt juist aandelen in bedrijven, omdat de universiteit op deze manier een zo succesvol mogelijk toepassing van de uitvinding nastreeft. Dit in tegenstelling tot bedrijven met een winstoogmerk.
 

Juridische strijd

Uit gesprekken van NOS op 3 met zo’n 70 studenten, docenten en ander betrokkenen blijkt dat in de praktijk er soms een jarenlange juridische strijd woedt over wie de eigenaar van een uitvinding is, de student of de universiteit. Het juridische getouwtrek had soms tot gevolg dat studenten afhaakten.
 

Grijs gebied

Het is soms ook een grijs gebied, aldus DutchSE, de belangenorganisatie van ondernemende studenten. Want hoe zit het met de inbreng van een docent bij een idee van de student? En wat als de student een printer of laboratorium gebruikt van de universiteit voor zijn uitvinding?
 

Eenduidige richtlijn nodig

De VSNU werkt volgens NOS nu aan een eenduidige richtlijn voor universiteiten over hoe ze met uitvindingen van studenten om moeten gaan.
 
Door: Nationale Onderwijsgids