Logo_logo_knaw

De Franse onderzoeker gespecialiseerd in hart- en vaatziekten, Julien Barc, en de Nederlandse sterrenkundige Lex Kaper winnen de Descartes-Huygensprijs 2019. De twee onderzoekers krijgen de prijs voor hun onderzoek en bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking. De prijs van 23.000 euro per laureaat stelt hen in staat deze onderzoekssamenwerking te intensiveren. De uitreiking vindt plaats op 5 februari 2020 op de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Parijs. Dit meldt de KNAW.

Julien Barc

Julien Barc (37) is Associate Researcher aan het Institut du thorax van INSERM, een groot instituut voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in het Franse Nantes. Barc is een rijzende ster in zijn vakgebied. Hij houdt zich bezig met de moleculaire mechanismen bij hart- en vaatziekten.
 
De Descartes-Huygensprijs stelt Julien Barc in staat om gedurende langere perioden in Nederland te werken bij de Amsterdamse onderzoeksgroep. Hij zal ook twee promovendi begeleiden die verantwoordelijk zijn voor de contacten tussen het Franse en het Nederlandse onderzoeksteam. 
 

Lex Kaper

Lex Kaper (53) is hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Kapers onderzoek is gericht op de vorming, evolutie en dood van zware sterren (gammaflits). Hij ontwikkelt ook sterrenkundige instrumenten. 
 
Kaper werkt intensief samen met het Meudon Observatory in Parijs. Uit deze samenwerking ontsprong een aantal belangrijke wetenschappelijke publicaties en het MOSAIC-project. Een Europees opleidings- en uitwisselingsnetwerk voor studenten en postdocs is in oprichting. Met de Descartes-Huygensprijs zal Kaper aan deze projecten bijdragen.
 

Over de Descartes-Huygensprijs

De jaarlijkse Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en Nederlandse regering. De prijs is bestemd voor excellente wetenschappelijk onderzoekers en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking. Nederland kiest de Franse laureaat; Frankrijk zorgt voor een laureaat uit Nederland. Het aan de prijs verbonden geldbedrag van 23.000 euro is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk. De uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2019 aan zowel de Nederlandse als de Franse laureaat vindt op 5 februari 2020 plaats op de Residentie van de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Parijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids