Logo_knaw_logo

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) reikt op 5 februari de Descartes-Huygensprijs 2018 uit. De prijs wordt dit jaar aan twee vrouwelijke onderzoekers uitgereikt: de Franse kunstonderzoeker Marine Cotte en de in Nederland werkzame literatuurwetenschapper Katell Lavéant. Zij krijgen de prijs van 23.000,- euro voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking.

Marine Cotte is onderzoeker bij Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en momenteel gedetacheerd bij de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble waar zij nieuwe technologieën om kunst- en archeologievoorwerpen te onderzoeken ontwikkelt. Haar wetenschappelijk onderzoek is van grote maatschappelijke waarde, omdat het de basis vormt voor het beheer en de bescherming van belangrijk cultureel erfgoed.

Katell Lavéant is universitair hoofddocent Franse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Zij is gespecialiseerd in de late middeleeuwen en de renaissance. Ze doet als projectleider onderzoek naar de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne literaire en feestcultuur in Frankrijk en Nederland. Het is haar doel nieuwe onderzoeksmethoden te ontwikkelen om collecties van oude boeken te kunnen bestuderen.

Descartes-Huygensprijs

De jaarlijkse Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en Nederlandse regering. De prijs is bestemd voor wetenschappelijk onderzoekers voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking. Een KNAW-jury kiest de Franse laureaat; de Nederlandse kandidaat wordt gekozen door de Académie des sciences. Het aan de prijs verbonden geldbedrag van 23.000,- euro is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids