Logo_niet_voor_nieuwsitems_knaw

Benoit Violett en Joost Gribnau hebben de Descartes-Huygensprijs 2015 gewonnen. Zij krijgen de prijs voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking. De prijs, een geldbedrag van 23.000 euro, is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) reikt de Descartes-Huygensprijs sinds 1995 jaarlijks uit. Dat meldt KNAW.

Viollet is onderzoeker op het gebied van de moleculaire fysiologie. Aan het prestigieuze Institute Cochin van de Université Paris Descartes in Frankrijk leidt hij een onderzoeksgroep die onderzoek verricht naar de fysiologische rol van de energie-sensor AMPK (AMP-activated protein kinase) in cellen. De jury is onder de indruk van zijn citatiescore en zijn publicatierecord met meer dan 200 wetenschappelijk publicaties in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften en boeken. De Descartes-Huygensprijs stelt Viollet in staat om gedurende zes maanden onderzoek te verrichten aan de Universiteit Maastricht. Een symposium met Nederlandse en Franse onderzoekers in Parijs maakt deel uit van het project.

Het onderzoeksveld van Gribnau is de epigenetica en ontwikkelingsbiologie. Sinds zijn aanstelling bij het Erasmus Medical Center heeft hij zich geconcentreerd op genoom-imprinting en met name op de inactivatie van het X-chromosoom. De Descartes-Huygensprijs stelt Gribnau onder meer in staat om de samenwerking van zijn team met dat van het Institut Curie en Collège de France voort te kunnen zetten en te intensiveren, bij voorbeeld door veelvuldig bezoek en een bijeenkomst te organiseren voor beide teams in Parijs.

De Descartes-Huygensprijs is ingesteld door de Franse en Nederlandse regeringen. De prijs wordt sinds 1995 toegekend aan wetenschappelijke onderzoekers voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking. Beurtelings komen de vakgebieden geestes- en sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en levenswetenschappen aan bod. Het te winnen geldbedrag van 23.000 euro is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk. 

© Nationale Onderwijsgids