Normal_rss_entry-207345

Het CDA wil dat de regering het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) overneemt om een vrouwenquotum in te stellen voor beursgenoteerde bedrijven. De christendemocraten dienen hiervoor een voorstel in, samen met coalitiegenoot D66.

In het SER-rapport steunen ook werkgevers het advies voor een verplicht quotum van 30 procent vrouwen in raden van commissarissen. Sinds 2013 is er een wettelijk 'streefcijfer' van 30 procent, maar dat leverde nog niet genoeg op.

Het kabinet zou dat streefcijfer kunnen verlengen met vier jaar, maar het aantal vrouwen aan de top groeit nog te langzaam, vinden werkgevers, vakbonden en bepaalde partijen in de Tweede Kamer. Van de 88 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven voldoen 58 nog niet aan dit streven.

Het CDA voegt zich nu bij regeringspartner D66, die in september haar steun uitsprak voor het vrouwenquotum. "Dat is goed nieuws en daarom pakken we meteen door met een gezamenlijke motie", zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Ook partijen als GroenLinks, PvdA en DENK pleiten voor zo'n quotum.

Aantal vrouwen aan de top

De SER pleit voor een 'ingroeiquotum'. Als een raad van commissarissen nog niet voor 30 procent uit vrouwen bestaat, mogen er geen nieuwe mannen worden benoemd, volgens dat voorstel. De 'stoel' van de commissaris blijft leeg totdat er een totdat er een vrouwelijke commissaris is gevonden.

Belangenbehartiger van beursgenoteerde bedrijven Eumedion zet overigens vraagtekens bij het voorstel, omdat het de verantwoordelijkheid van aandeelhouders voor benoemingen weghaalt.

Het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau concludeerden recent na onderzoek dat er geen bewijs is dat meer vrouwen aan de top bedrijven meer winst oplevert. Dat een bindend vrouwenquotum voor minder winst zou zorgen, is evenmin hard te maken.

Door: ANP