Rijksuniversiteit Groningen

Mr. Roel Bekker is aangesteld als voorzitter van de commissie die de besluitvorming rond het beëindigde Yantai-project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zal evalueren. Het project, waarin gestreefd werd naar uitbreiding van de RUG door een campus in de Chinese stad Yantai te openen, stuitte al sinds het begin in 2015 op veel weerstand en werd in 2018 beëindigd. De evaluatie richt zich op de besluitvorming rond het project. Dit meldt de RUG. 

Yantai

De commissie waar Bekker leiding aan geeft zal tijdens haar onderzoek met betrokkenen in gesprek gaan en schriftelijke informatie tot zich nemen. Het is nog onbekend wanneer het onderzoeksrapport wordt gepresenteerd. 
Eerder deed de Inspectie voor het Onderwijs al onderzoek naar het project, waarbij zij onder andere concludeerde dat een bedrag van €381.925,- van de financiering van de kosten Yantai door de universiteit ten onrechte tot de private middelen werd gerekend. Deze misrekening is inmiddels door de RUG rechtgezet. 
 

Mr. R. Bekker

Bekker was eerder secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en secretaris-generaal Venieuwing Rijksdienst. Ook was hij bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit Leiden. 

 
Door: Nationale Onderwijsgids