Normal_owmartinpodges12979tilenarrow

Veel pas afgestudeerde studenten voldoen niet aan de verwachtingen van hun toekomstige werkgever. Belangrijke vaardigheden blijken onderontwikkeld; bijvoorbeeld het toepassen van nieuwe kennis, communicatievaardigheden, besluitvaardigheid en teamwork skills. Kan probleemgestuurd leren (PGL) helpen deze vaardigheden vorm te geven? Martin Podges onderzocht het effect van PGL op de ontwikkeling van studenten. Dit meldt Open Universiteit.

Ontwikkelen vaardigheden

“De meeste universiteiten maken gebruik van traditionele onderwijsmethoden die routinematig leren noodzakelijk maken. Deze passieve leerstijl leidt ertoe dat studenten te weinig kans krijgen om vaardigheden op het gebied van kritisch denken en andere gewilde skills voldoende te ontwikkelen,” legt Podges uit. Zijn onderzoek toont aan dat probleemgestuurd leren studenten beter voorbereidt op de arbeidsmarkt. “De studiemethode leert studenten onderzoek doen, hoe ze beter in groepen kunnen samenwerken en laat ze meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Daarnaast leren studenten met PGL hoe ze nieuwe kennis toe kunnen passen en ontwikkelen ze vaardigheden op het gebied van communicatie, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Al deze eigenschappen zijn zeer gewild door werkgevers. Studenten die probleemgestuurd leren blijken daarnaast een positievere studiehouding te hebben met meer intrinsieke motivatie en een hogere zelfreflectie.”
 

PGL en traditioneel onderwijs

Podges baseerde zijn onderzoek op drie praktijkgebaseerde onderzoekexperimenten in de technische ingenieursopleiding aan de Walter Sisulu University in Zuid-Afrika. “Het onderzoek wijst uit dat studenten er de voorkeur aan geven om in een PGL-situatie voldoende voorkennis te hebben. Dit pleit voor een hybride benadering: traditionele colleges en PGL vullen elkaar aan. Daarnaast blijkt dat het gedrag, de motivatie en studiereflectie van studenten beter wordt wanneer er meerdere PGL-problemen tegelijk behandeld worden in verschillende groepen. In het tweede stadium van de opdracht wisselt de student van groep en ontstaat er een cross-over van leren tussen twee PGL-teams. De studenten leren het meest van de projecten waar ze oorspronkelijk mee starten, maar ze profiteren ook van de andere projecten. Zelfs die waar ze niet bij betrokken zijn.”
 
Toekomstig onderzoek kan meer inzicht geven in de beste leerbalans tussen traditioneel onderwijs, waarbij leerlingen kennis opdoen in hoorcolleges, en probleemgestuurd onderwijs. Daarnaast is onderzoek naar het type, de grootte en de hoeveelheid PGL-problemen die tegelijk behandeld kunnen worden op zijn plaats.
 
Door: Nationale Onderwijsgids