Normal_samenwerken__netwerken__teams

Onderzoekers, praktijkexperts en beleidsmakers ontmoetten elkaar op donderdag 21 maart 2019 op het Kennisfestival in de Hoftoren om kennis met elkaar te delen. Door kennisdeling kan beleid worden gemaakt dat bijdraagt aan goed onderwijs, divers cultuurbeleid, hoogwaardige wetenschap, emancipatie en media. Dit meldt ministerie van onderwijs.

Op het Kennisfestival kon de hele dag worden deelgenomen aan lezingen, expedities en ateliers. Tijdens deze editie werd ook de Strategische Kennisagenda van ministerie van onderwijs gepresenteerd.  De Strategische Kennisagenda geeft een beeld van de kennisvragen die op de middellange termijn spelen bij het ministerie van OCW. Hierbij staan de thema's digitalisering, sturing & stelsel, internationalisering, kwaliteit en gelijke kansen centraal. 
 
Naast de presentatie van de Kennisagenda was er voor onderzoekers, praktijkexperts en beleidsmedewerkers weer volop de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Onder het kopje Video op de voorpagina van de Onderwijsgids is een filmpje te vinden over het kennisfestival.
 
Door: Nationale Onderwijsgids