Normal_geld__biljet__bankbiljet

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) informeert over de stijging van de rente op studieleningen de komende jaren. De oorzaak hiervan ligt volgens de bond bij het wetsvoorstel dat op dit moment bij de Eerste Kamer ligt en ervoor zorgt dat het leenstelsel vanaf 2020 uitgaat van de 10-jaarsrente. Dit meldt de Volkskrant.

De LSVb is het er niet mee eens dat de rente op studieschulden steeds een klein beetje verhoogd werd. De rente was eerst gebaseerd op het gemiddelde van de 3- tot 5-jaarsrente, onder het vorige kabinet werd dit de 5-jaarsrente en in het nieuwe wetsvoorstel wordt de 10-jaarsrente genoemd.
 
De LSVb heeft uitgerekend dat de gemiddelde studieschild hierdoor 5.000 euro hoger wordt. Carline van Breugel, voorzitter van de LSVb, laat weten dat ze het hiermee oneens is. Ze vindt dat de Eerste Kamer niet akkoord moet gaan met het wetsvoorstel, omdat de studieschuld van studenten door de stijgende rente alleen maar groter wordt. 
 
Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met de renteverhoging. Volgens onderwijsminister Ingrid van Engelshoven was de maatregel noodzakelijk voor de financiële houdbaarheid van het studiefinancieringsstelsel en de overheidsfinanciën op de langere termijn.
 
Door: Nationale Onderwijsgids