Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Vandaag heeft de Kamer ingestemd met de invoering van de 10-jaars rente op de studielening vanaf 2020. Dit zorgt ervoor dat de lasten van studenten, uitgaande van de gemiddelde studieschuld, met 5.000 euro wordt verhoogd. Voorzitter Landelijke Studentenvakbond Carline van Breugel: “Het is ongelofelijk dat we studenten met het leenstelsel verplichten om zich diep in de schulden te laten steken en vervolgens binnen drie jaar na invoering ook nog de rente te verhogen. Op deze manier geeft de overheid studenten een klap in het gezicht  en verliezen studenten het vertrouwen in de politiek.” Dit meldt de LSVb.

Nog geen maand geleden demonstreerden studenten tegen het leenstelsel. Dit stelsel heeft het onderwijs minder toegankelijk gemaakt doordat niet alle jonge mensen zich diep in de schulden durven te steken. Met name jongeren waarvan de ouders niet hebben gestudeerd, studenten met een migratieachtergrond, en studenten met een functiebeperking. Van Breugel: “Waar studenten gebukt gaan onder hun studieschuld doet het kabinet er een schepje boven en verhoogt de rente op de studielening. Met deze regeling wordt het onderwijs nog minder toegankelijk en worden de studieschulden nog hoger, dat is een verlies voor heel Nederland.”
 
Naast dat studeren onbetaalbaar en minder toegankelijk is geworden staat ook de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Onderwijsinstellingen moeten met relatief steeds minder geld, meer studenten opleiden tot een hoger niveau. Het inleveren van de basisbeurs werd uitgewisseld voor extra geld voor het hoger onderwijs maar tegelijkertijd werd er bezuinigd. In goed en toegankelijk hoger onderwijs zal de overheid moeten investeren. Van Breugel: “Studenten betalen de rekening met alle gevolgen van dien, in plaats van verhoogde kwaliteit krijgen zij er ook nog overwerkte docenten en daardoor amper persoonlijke aandacht voor terug. Daarom demonstreren wij op vrijdag 14 december in Den Haag tegen de afbraak van het hoger onderwijs.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids