Normal_geld__biljet__bankbiljet

Verschillende meningen van universiteitsmedewerkers komen naar voren naar aanleiding van de berichten over hoge declaraties bij universiteiten. Dit meldt Trouw. 

Onlangs kwam in het nieuws dat voorzitter van de Universiteit Utrecht Anton Pijpers 124.000 euro aan reiskosten declareerde en dat er 70.000 euro is begroot voor het afscheidsfeest van rector magnificus Elmer Sterken van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit roept verschillende meningen op.
 
Hoogeleraar Rens Bod, van de Universiteit van Amsterdam, vindt dat er landelijke richtlijnen moeten komen wat betreft declaraties en kosten voor afscheidsrecepties. Volgens hem staan de genoemde bedragen niet in verhouding met de dalende budgetten van de universiteiten en de renteverhogingen op studieleningen van studenten. De uitgaven kunnen volgens hem verklaard worden door een steeds groter wordende afstand tussen het college van bestuur en de werkvloer.
 
Joop Schippers, van de Universiteit van Utrecht en bovendien lid van de Universiteitsraad, meent dat dit onwaar is. “De leden van het college van bestuur zijn volstrekt aanspreekbaar hier in Utrecht, hun deur staat altijd open. Ze hebben veel gesprekken met studenten.” 
 
Ook Pieter Huistra, universitair docent geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, geeft zijn mening. Hij denkt dat het probleem te maken heeft met de verantwoording. In het Nederlandse stelsel staat alleen de Raad van Toezicht boven het college van bestuur. Studenten en medewerkers hebben geen medezeggenschap. 
 
Schippers is niet positief over een landelijke richtlijn voor binnenlandse vervoersdeclaraties en kosten voor afscheidsrecepties. Hij ziet niet voor zich wie deze richtlijn moet controleren. Volgens hem is de ophef overdreven, zeker wanneer vergeleken wordt met situaties in het buitenland. Ook Huistra deelt deze mening.
 
Door: Nationale Onderwijsgids