Normal_academiegebouw_universiteit_groningen_rug

Rijkuniversiteit Groningen heeft 70.000 euro begroot voor het afscheid van rector magnificus Elmer Sterken. De Democratische Academie Groningen (DAG) vindt dat hierin wel wat meer soberheid betracht mag worden: hierdoor gaat een grote som geld niet naar het onderwijs. Dit meldt Dagblad van het Noorden. 

Het is niet alleen het afscheidsfeest voor Sterken. Eerder dit studiejaar werd al 40.000 euro uitgegeven aan het afscheid van collegevoorzitter Sibrand Poppema. De 70.000 euro schiet bij studentenbeweging DAG in het verkeerde keelgat: “De 70.000 euro aan publieke middelen kunnen volgens DAG in tijden van bezuinigingen en torenhoge werkdruk voor docenten een veel betere besteding krijgen, maar in plaats daarvan kiest het College van Bestuur voor het organiseren van een eigen feestje."
 
Volgens de RUG is binnen het bedrag van 70.000 euro ook een gedeelte begroot voor de lustrumweek van komende juni. Bovendien wijst woordvoerder Jorien Bakker erop dat het genoemde bedrag slechts is begroot, en nog niet is uitgegeven. Ze geeft toe dat de lustrumweek wel apart is begroot voor 140.000 euro, maar de bedoeling was om de evenementen met elkaar te combineren.
 
DAG wijst op de eigen website nog op de uitspraak van toenmalig onderwijsminister Marja van Bijsterveld. Zij schreef in 2011 als antwoord op Kamervragen dat “publieke bekostiging zo veel mogelijk ten goede moet komen aan het primaire onderwijsproces”. Aanleiding was een afscheidsfeestje dat ROC Aventus had georganiseerd voor de vertrekkende bestuursvoorzitter Heimen van Andel. De instelling gaf daarvoor bijna 25 duizend euro uit. Van Bijsterveld vond dit bedrag maatschappelijk niet te verantwoorden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids