Normal_erasmus_universiteit_rotterdam

Steden veranderen steeds sneller door digitalisering, flexibilisering en big data. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor een organisatie en haar medewerkers? Dat wordt onderzocht in de nieuwe ‘Kenniswerkplaats Organisaties in een Slimme Stad’. Door theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe inzichten over veranderende organisaties. De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) en de gemeente Rotterdam tekenden donderdag 21 februari voor dit nieuwe initiatief. Dit meldt Erasmus Universiteit.

Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vervagen de grenzen tussen organisaties. De opkomst van digitale platforms zoals Uber en Airbnb, flexibilisering, artificial intelligence en robotisering dwingt organisaties en hun werknemers op een andere manier gaan werken. Dat betekent aanpassing en verandering van organisaties, arbeidsrelaties, en ook van leidinggevenden en werknemers. Ook hebben de ontwikkelingen gevolgen voor de manier van samenwerken in en tussen publieke en private organisaties.
 

Kennisuitwisseling

De ‘Kenniswerkplaats Organisaties in een Slimme Stad’ (KWP-OSS) wil een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kennis over organisatieverandering in de digitale samenleving. Het creëert kennisuitwisseling tussen praktijk en wetenschap, om te ‘leren van elkaar’ met lezingen, masterclasses, discussiegroepen, (afstudeer)stages en een website. De KWP-OSS evalueert bestaande aanpakken van organisatieverandering en samenwerking tussen organisaties. Door de confrontatie van kennis en praktijk wordt duidelijk welke praktijkrelevante kennis beschikbaar. Als relevante kennis ontbreekt, ontwikkelt de KWP-OSS voorstellen voor nieuw onderzoek.
 

Samenwerking

De ‘Kenniswerkplaats Organisaties in een Slimme Stad’ is een initiatief van ESSB onder leiding van prof. dr. Bram Steijn en mr. Marko Stupar van de gemeente Rotterdam, Bestuurs- en Concernondersteuning/Human Resources en Organisatie. Het is de bedoeling ook andere faculteiten van de Erasmus Universiteit, andere kennisinstellingen en private en publieke partijen te betrekken bij kenniswerkplaats.
 

Science meets City

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad waar zij 105 jaar geleden uit is voortgekomen. Kennisontwikkeling en kennisdelen zijn daarbij belangrijke pijlers. Door haar onderwijs, onderzoek en verdere internationalisering wil de EUR, samen met de gemeente Rotterdam en andere partners uit de stad, werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de stad, de haven en haar bewoners. KWP-OSS is daarbij een belangrijk: het brengt wetenschap en beleid dichter bij elkaar. Er zijn inmiddels meerdere kenniswerkplaatsen actief op thema’s die belangrijk zijn voor de stad.
 
De ‘Kenniswerkplaats Organisaties in een Slimme Stad’ (KWP-OSS) is een initiatief van de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam. De Erasmus Universiteit Rotterdam en gemeente Rotterdam maken samen onderdeel uit van de merkalliantie Make it Happen..
 
Door: Nationale Onderwijsgids