Normal_erasmus_universiteit_rotterdam

Prof. dr. Moniek Buijzen is per 15 november 2019 benoemd tot hoogleraar ‘Communication and Behavioural Change’ bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Op deze nieuwe leerstoel richt zij zich op de relatie gedrag, communicatie en digital well-being. Dit meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De afgelopen jaren werkte Buijzen aan een Consolidator project waarvoor zij een subsidie ontving van de European Research Council (ERC). In 2019 heeft zij de prestigieuze NWO-VICI subsidie voor haar project ‘SocialMovez: Effective and Responsible Health Campaigns for Adolescents Using Online Social Networks’ toegekend gekregen. Dit vijfjarige onderzoeksproject zal zij bij de EUR uitvoeren. Zij gaat onderzoeken hoe gezondheidscampagnes onder jongeren beter kunnen worden verspreid, gebruikmakend van hun sociale netwerken.
 

Team science en interdisciplinair

Buijzen gaat onderzoeken hoe de voordelen van digitale technologie voor een gezonde en duurzame leefstijl kunnen worden geoptimaliseerd, terwijl potentiële risico's tot een minimum worden beperkt. Zij streeft in haar werk naar een voortdurende interactie tussen theorie-ontwikkeling, methodologische vooruitgang en innovatieve technologische toepassingen. Haar team science benadering is interdisciplinair en brengt sociale en gedragswetenschappen, gezondheidswetenschappen, computerwetenschappen en rechtsgeleerdheid samen. Daarnaast is maatschappelijke impact, waarbij studenten en maatschappelijke partijen worden betrokken, een belangrijke pijler in haar onderzoek en onderwijs.
 
 “Ontwikkelingen in de communicatietechnologie bieden ongekende mogelijkheden voor gezonde en duurzame gedragsverandering. Ons team zoekt naar mogelijkheden om die kansen optimaal te benutten, en tegelijkertijd de risico’s te minimaliseren. Dat vraagt om een interdisciplinaire aanpak, met onder andere gedragswetenschappers, computerwetenschappers en juristen. 

 

Verbinding research excellence en maatschappelijke impact

De komst van professor Buijzen is een aanvulling van de pijler Behavioural Change binnen de ESSB strategie, Meeting the Future Society. Haar interdisciplinaire aanpak heeft daarnaast raakvlakken met de pijlers Organisational Dynamics in the Digital Society en Vital Cities and Citizens.
 

Over Moniek Buijzen

Moniek Buijzen (1973) promoveerde in 2003 aan de Universiteit van Amsterdam en was daarna werkzaam als universitair (hoofd)docent aan dezelfde universiteit. Van 2012 tot 2019 was zij hoogleraar en voorzitter Communicatiewetenschap aan het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids