Normal_geld__kluis__sparen

De diversiteitspremie verdwijnt uit het Aspasia-programma. De premiehoogte voor bevordering van de vrouwelijke Vidi- en Vici-kandidaten blijft dezelfde: 50.000 euro voor gehonoreerde Vernieuwingsimpulslaureaten en 150.000 euro voor afgewezen kandidaten die wel als zeer goed of excellent werden beoordeeld. De minimaal 50.000 euro binnen de premie voor brede diversiteitsmaatregelen binnen de universiteit verdwijnt. Dit meldt NWO.

Bevorderingspremie blijft intact

Het Aspasia-programma stimuleert de bevordering van vrouwelijke onderzoekers tot universitair hoofddocent of hoogleraar. Aspasia is gekoppeld aan de Vernieuwingsimpuls: vrouwelijke wetenschappers die een Vidi- of Vici-financiering hebben ontvangen, of die na de interviewfase als zeer goed of excellent zijn beoordeeld maar die geen Vidi of Vici hebben gekregen wegens ontoereikende middelen, komen in aanmerking voor zo’n premie. Zij worden door NWO voorgedragen bij het College van Bestuur aan de instelling waar de Aspasia-kandidaat werkzaam is.

Indien het college besluit de betreffende kandidaat binnen een jaar te bevorderen naar hoofddocent of hoogleraar, dan ontvangen zij de premie. Met de premie kan de universiteit de salarismeerkosten betalen of een aanvulend onderzoeksbudget van de Aspasia-laureaat.

Diversiteitspremie vervalt

De afgelopen jaren dienden de universiteiten minimaal 50.000 euro van de premie te besteden aan brede diversiteitsmaatregelen binnen de universiteit met vervolgens structurele inbedding. Bij een aantal universiteiten is dit inderdaad gebeurd en zijn er structurele initiatieven opgezet. Daarom heeft de raad van bestuur besloten om deze voorwaarde binnen het Aspasia-programma te schrappen en de verantwoordelijkheid voor intern diversiteitsbeleid weer bij de universiteiten zelf te leggen. De focus vanuit het Aspasia-programma blijft liggen op het versnellen van de doorstroom van vrouwelijke wetenschappers.

De diversiteitspremie verdwijnt met ingang van de volgende ronde van het Aspasia-programma, die is gekoppeld aan de Vernieuwingsimpuls-ronde 2018 met besluitvorming in 2019.

Door: Nationale Onderwijsgids