Normal_vluchteling_asielzoeker_jongen

Een tweede lichting vluchtelingstudenten is dit jaar met het pre-bachelorprogramma van Tilburg University begonnen. Omdat het een intensief programma is dat niet in het reguliere bachelor en mastertraject valt, heeft OPZuid, een Europees subsidiefonds voor Zuid-Nederland, een subsidie verleend aan de universiteit voor twee jaar. Dit meldt Tilburg University.

Vorig jaar september studeerde de eerste groep vluchtelingstudenten af voor hun pre-bacheloropleiding. Deze heeft tot doel om de hoogopgeleide statushouders voor te bereiden op het wetenschappelijke onderwijs in Nederland. Het programma kwam tot stand met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, de gemeente Tilburg, en Tilburg University.

Het UAF wil via deze samenwerking ervoor zorgen dat de talenten van statushouders optimaal kunnen worden benut. De gemeente Tilburg heeft zich hieraan gecommitteerd en met dat doel vorig jaar ook een convenant afgesloten met het UAF.

De pre-bachelor bereidt vluchtelingen voor op een academische studie door de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde op niveau te brengen. Daarnaast is er in het programma aandacht voor studievaardigheden, het vergroten van het netwerk, studiekeuze en academische vaardigheden en ronden statushouders hun inburgering af tijdens het jaar.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids