Normal_erasmus_universiteit_rotterdam

Pas de wet snel aan op de nieuwe realiteit rond de toenemende internationalisering in het hoger onderwijs. En: maak van culturele diversiteit een selectiecriterium. Hiervoor pleitte collegevoorzitter Kristel Baele onlangs bij een conferentie over internationalisering. Een diverse international classroom is volgens haar voorwaarde voor een goede kwaliteit van onderwijs. Dit meldt Erasmus Universiteit.

Collegevoorzitter Kristel Baele is binnen de VSNU ‘trekker’ van de internationaliseringsagenda. Ze was ook nauw betrokken bij de Internationaliseringsagenda die VSNU en VH in mei presenteerden. In haar speech tijdens de recente ‘Conference Internationalization Quality and Inclusivity’ van de Erasmus Universiteit en VSNU ging ze in op de actuele discussie rond internationalisering, met thema’s als verdringing, grote toestroom en financiering. Volgens haar is er een dialoog nodig om de verschillen te overbruggen.
 

Kwaliteit van onderwijs

Baele stelt dat internationalisering een voorwaarde is voor kwalitatief goed hoger onderwijs. Een diverse international classroom is een stimulerende omgeving waar studenten - Nederlands en internationaal - zich kunnen voorbereiden op een toekomst waarin internationale samenwerking en werken vanuit een internationaal perspectief steeds belangrijker worden. Volgens Baele is goede beheersing van Engels én Nederlands (voor internationals) belangrijk. Daarnaast moet er voldoende studentenhuisvesting zijn, ook om internationaal talent vast te houden.
 

Toestroom internationale studenten

Maar het lastigst is volgens Baele de groeiende toestroom van internationale studenten. Nederlandse universiteiten zijn populair vanwege hun kwaliteit en betaalbaarheid. Het is volgens haar tijd om de ‘influx’ van internationale studenten te reguleren. Op dit moment zijn daarvoor onvoldoende instrumenten. 
 
Baele denkt aan de volgende (wettelijke) instrumenten:
  • Universiteiten moeten culturele diversiteit kunnen gebruiken als selectiecriterium. 
  • Een aanpassing van de numerus fixuswetgeving, waardoor het mogelijk wordt een numerus fixus uitsluitend op de international track zetten. 
  • Het kunnen beperken van het aantal niet-EER-studenten binnen een numerus fixus.
  • Laat de taalkeuze over aan de instelling, met een bewijslast voor de gekozen taal per opleiding.
  • Vergroot de autonomie van universiteiten bij het differentiëren van collegegeldtarieven. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids