Normal_geld_briefgeld_munten

Uit de jaarverslagen van alle universiteiten blijkt dat ze in totaal 195 miljoen euro meer overhielden over 2017 dan was begroot. Dit is vooral te danken aan de hogere instroom van internationale studenten. Dit meldt ScienceGuide.

Universiteiten krijgen van het ministerie van onderwijs een geldbedrag voor elke student die collegegeld betaalt. Dit wordt ieder najaar beraamd op basis van de verwachte studenteninstroom van dat jaar. De laatste jaren blijkt de werkelijkheid de verwachting echter te overtreffen: aanzienlijk meer studenten volgden onderwijs, waardoor het ministerie bij de herberekening in mei het bedrag naar boven moest bijstellen. 
 
Daarnaast wordt het collegegeld als geldbron steeds belangrijker voor universiteiten. Vooral studenten van buiten de Europese Unie zijn lucratief: zij betalen niet het gebruikelijke collegegeld, maar het vaak veel duurdere instellingstarief. Dat komt neer op gemiddeld ruim 8000 euro per jaar voor een bachelor en zo rond de 15.000 euro voor een master, tegen het normale collegegeld van 2060 euro per jaar.
 
Gisteren pleitte het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) al voor wetgeving op het gebied van instellingstarieven. Volgens ISO is het onduidelijk hoe dit bedrag tot stand komt en is er een prijsverschil tussen dezelfde studies aan verschillende universiteiten. “Daarmee wordt de schijn gewekt dat universiteiten hun kas spekken.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids