Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

De innovatiekracht van Nederland heeft in 2017 de sterkste groei van de afgelopen vijf jaar gekend. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde gezaghebbende European Innovation Scoreboard 2018 (EIS) van de Europese Commissie. Nederland is samen met vijf andere EU-landen opnieuw benoemd tot innovatieleider en noteert van deze kopgroep als enige in 2017 een fors verbeterde score (+4 procent) ten opzichte van een jaar eerder. Alle EU-landen worden getoetst op 27 indicatoren voor innovatiekracht. Dit meldt Rijksoverheid.

Het EIS beoordeelt landen op indicatoren zoals publiek-private samenwerking, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, impact van innovatie door het MKB, digitalisering, kwaliteit van (onderzoeks)studies en de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. De innovatieleiders zijn de landen die meer dan 20 procent boven het EU-gemiddelde scoren. Nederland scoort dit jaar 28,5 procent hierboven.

Staatssecretaris Mona Keijzer, Economische Zaken en Klimaat: “Innovatieve producten en diensten zijn de basis voor onze sterke internationale concurrentiepositie. Maar we kunnen nog verbeteren. Bijvoorbeeld bij het toepassen van innovatie en digitalisering door het MKB. Vanwege de sterke economische groei focussen veel ondernemers zich nu op toenemende vraag en productie. Het EIS kwalificeert onze kennis, samenwerking, financiering en infrastructuur als uitstekend. Het is nu dus zaak om deze optimale voorwaarden meer te benutten. Ondernemers, investeerders en kabinet blijven extra impulsen aan innovatie geven.”

Belangrijke verbeteringen in het Nederlandse innovatieklimaat de afgelopen jaren zijn volgens het EIS vooral gerealiseerd op het gebied van financiering en voldoende beschikbaarheid van risicokapitaal. Daarmee is Nederland ruim boven het EU-gemiddelde gekomen (40,2 procent).

Nederland scoort ook ver bovengemiddeld in het EIS bij de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties, het aantal octrooiaanvragen, indicatoren voor de beroepsbevolking zoals leven lang leren en randvoorwaarden zoals excellente netten voor vaste en mobiele communicatie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids