Normal_logo_vsnu

Aan excellent onderzoek en innovatie moet de Europese Unie meer geld besteden, zo is de wens van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dat is nodig vanwege de grote huidige maatschappelijke en economische uitdagingen in Europa. Ook moeten meer investeringen ervoor zorgen dat de Europese wetenschap van wereldniveau blijft. Dat meldt de VSNU.

Volgens VSNU-voorzitter Pieter Duisenburg biedt het nieuwe onderzoeksprogramma FP9, dat in 2021 het huidige Horizon 2020 opvolgt, goede mogelijkheden om aan die wens te voldoen. Voor Nederland en de universiteiten in ons land is zo’n Europees onderzoeksprogramma erg belangrijk voor het kunnen uitvoeren van excellent onderzoek.

Behalve meer begroting heeft de VSNU een zestal andere belangrijke punten aangestipt. Zo moet de EU allereerst excellentie niet uit het oog verliezen, omdat onderzoeksvoorstellen op dat punt beoordeeld moeten worden. Daarnaast zou de VSNU graag zien dat de impact van onderzoek wordt vergroot. Open data, open access en open science zijn daarin belangrijk.

Verder moet fundamenteel onderzoek weer op de kaart komen te staan in het programma FP9, ter bevordering van wetenschappelijke doorbraken. Bovendien is een onderzoeksprogramma dat een interdisciplinaire aanpak stimuleert onmisbaar volgens de VSNU. Dat heeft voornamelijk te maken met het complexe karakter van de wetenschappelijke, economische en maatschappelijke vraagstukken die momenteel gelden.

Een ander punt waar de VSNU voorstander van is, is het nemen van maatregelen waardoor de honoreringspercentages worden verhoogd. Wat betreft innovatie heeft de Vereniging van Universiteiten tot slot de wens om de kloof tussen Europese regio’s die vooroplopen en achterblijven te verkleinen. Europese structuurfondsen zouden daarvoor een oplossing kunnen zijn.

Verwacht wordt dat de Europese Commissie dit voorjaar de voorstellen voor het nieuwe kaderprogramma FP9 naar buiten brengt. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids