Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

Een kleine honderd wetenschappers gaan de komende jaren samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties innovatieve technologieën ontwikkelen. Dat gebeurt binnen zes nieuwe Perspectiefprogramma’s, die groen licht krijgen van NWO. Leidende universiteiten zijn TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Wageningen en Universiteit Twente. De programma’s moeten leiden tot een nieuwe 3D-printer voor grote metalen onderdelen, efficiëntere zelflerende systemen, extreme microscopie, nieuwe bacteriën voor de chemische industrie, blessurevrij sporten en draagbare robotica voor mensen met onwillige spieren. Dit meldt NWO.

Het bestuur van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) stelt 21 miljoen euro beschikbaar voor zes omvangrijke onderzoeksprogramma’s binnen het financieringsprogramma Perspectief. Betrokken bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen vullen de investering van NWO aan met 11 miljoen euro. Met het totaalbudget kunnen 74 promovendi en 25 postdocs de komende vijf tot zes jaar aan de slag.
 
Met Perspectief daagt NWO wetenschappers uit om een innige samenwerking op te zetten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het gaat om multidisciplinair onderzoek met een uitdrukkelijke focus op toepassing. Gezamenlijk zetten de partijen nieuwe onderzoekslijnen op die aansluiten bij de topsectoren.
 
Het Perspectiefprogramma sluit goed aan op vragen vanuit overheid en maatschappij zoals die zijn geformuleerd binnen de topsectoren en de nieuwe sleuteltechnologieën van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook beantwoorden de programma’s vragen van de Nationale Wetenschapsagenda van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. 
 
Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft, vraagt vaak een grootschalige aanpak. Je moet nieuwe onderzoekslijnen opzetten, oude netwerken overstijgen en een innige samenwerking creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Daarin voorziet het financieringsmiddel Perspectief voor de topsectoren. Al tien jaar financiert NWO deze unieke vorm van samenwerking.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids