Normal_studentenkamer__studentenhuis__student__hbo__wo__huurprijs

Universiteiten werven volop buitenlandse studenten, maar kunnen ze vaak niet fatsoenlijk huisvesten. De Kamer debatteert hierover met de ministers Bussemaker (Onderwijs) en Plasterk (Binnenlandse Zaken). Dit meldt de Tweede Kamer.

Universiteiten verleiden buitenlandse studenten om in Nederland te komen studeren. Maar die kunnen vervolgens hier vaak geen dak boven hun hoofd vinden. Ze slapen noodgedwongen op campings, of zelfs in hun auto, zegt Futselaar (SP).
 
In 2011 is, ter bestrijding van het studentenkamertekort, het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting opgesteld. Dat was een groot succes, want er werden daardoor 30.000 kamers gebouwd, stellen Özdil (GroenLinks) en Futselaar vast. Zij willen een nieuw actieplan.
 
Er is de facto al een nieuw actieplan, zegt Plasterk, in de vorm van het Landelijk Platform Studentenhuisvesting. Daarin werken onderwijsinstellingen, gemeenten en het Rijk samen. Huisvesting van buitenlandse studenten staat daarin hoog op de agenda.
 
Universiteiten trekken graag zo veel mogelijk buitenlandse studenten aan, zegt Ronnes (CDA). Zijn zij dan ook niet verantwoordelijk voor de huisvesting? Maar volgens Bussemaker is het een gedeelde verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen, gemeenten en het Rijk.
 
Onderwijsinstellingen zijn verplicht buitenlandse studenten vooraf goed te informeren over wat hun te wachten staat, ook bij het zoeken naar woonruimte, zegt de minister. Verder moeten zij met lokale huisvesters en de gemeente werken aan de huisvestingsproblemen. Als zij dat niet goed doen, moet het Rijk ze daarop aanspreken.
 
De woordvoerders doen verschillende suggesties voor de oplossing van het huisvestingsprobleem. Koerhuis (VVD): versoepel het huurrecht. Van Eijs (D66): de oplossing is uiteindelijk "bouwen, bouwen, bouwen". Kops (PVV): laat universiteiten ophouden met hun "idiote uitnodigingsbeleid" en geef Nederlandse studenten altijd voorrang boven buitenlandse studenten.
 
De Kamer stemt 24 oktober over de ingediende moties.